Tractores White

White 195

White 195

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: White

White 2-35 Field Boss

Número de cilindros:
Potencia máxima: 31 hp 23.1 kW
Serie:
Marca: White

White 170

Número de cilindros:
Potencia máxima: 160 hp 119.3 kW
Serie:
Marca: White

White 140

Número de cilindros:
Potencia máxima: 137 hp 102.2 kW
Serie:
Marca: White

White 4-150 Field Boss

White 4-150 Field Boss

Número de cilindros:
Potencia máxima: 152 hp 113.3 kW
Serie:
Marca: White

White 120

Número de cilindros:
Potencia máxima: 118 hp 88.0 kW
Serie:
Marca: White

White 2-45

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: White

White 160

Número de cilindros:
Potencia máxima: 160 hp 119.3 kW
Serie:
Marca: White

White 2-55

White 2-55

Número de cilindros:
Potencia máxima: 53.32 hp 39.8 kW
Serie:
Marca: White