Tractores White

White 160

Número de cilindros:
Potencia máxima: 160 hp 119.3 kW
Serie:
Marca: White

White 2-75

White 2-75

Número de cilindros:
Potencia máxima: 75.39 hp 56.2 kW
Serie:
Marca: White

White Field Boss 21

White Field Boss 21

Número de cilindros:
Potencia máxima: 19 hp 14.2 kW
Serie:
Marca: White

White 4-180 Field Boss

White 4-180 Field Boss

Número de cilindros:
Potencia máxima: 180 hp 134.2 kW
Serie:
Marca: White

White 120

Número de cilindros:
Potencia máxima: 118 hp 88.0 kW
Serie:
Marca: White

White Field Boss 43

White Field Boss 43

Número de cilindros:
Potencia máxima: 39 hp 29.1 kW
Serie:
Marca: White

White 2-45

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: White

White 2-55

White 2-55

Número de cilindros:
Potencia máxima: 53.32 hp 39.8 kW
Serie:
Marca: White

White 2-30 Field Boss

Número de cilindros:
Potencia máxima: 27 hp 20.1 kW
Serie:
Marca: White